PRIVACYBELEID

INLEIDING

De bescherming van uw privacy en veiligheid is een hoge prioriteit voor MUD Jeans International B.V. (hierna te noemen “MUD Jeans”).

GEGEVENSVERWERKING

Wanneer u deze website bezoekt, een bestelling plaatst, zich inschrijft voor de nieuwsbrief, ons een vraag stelt of deelneemt aan een wedstrijd of onderzoek op deze website, vragen wij u o.a. uw naam, adres, bank- en/of betalingsgegevens op te geven. MUD Jeans gebruikt deze gegevens voor de volgende doeleinden:

  • om onze diensten te verlenen en te factureren;
  • om uw bestelling te verwerken en u op de hoogte te houden van de voortgang;
  • om u informatie te geven over de organisatie, producten en activiteiten van MUD Jeans;
  • om informatie aan derden te verschaffen als zij die nodig hebben om hun werk voor MUD Jeans te kunnen doen of vanwege wettelijke verplichtingen;
  • om eventuele vragen te kunnen beantwoorden.

Ten slotte registreren wij informatie (waaronder het IP-adres) ten behoeve van gebruikersstatistieken en om de website te beveiligen.

Alle gegevens, waaronder maar niet beperkt tot uw persoonlijke en aankoopgegevens, worden verwerkt door het gegevensverwerkingsbedrijf MUD Jeans,Veluwezoom 32, 1327 AH te Almere, Nederland. Voor de doeleinden die in dit Privacybeleid uiteen worden gezet, kunnen alle gegevens worden uitgewisseld binnen MUD Jeans. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen op externe servers om de aankoopgeschiedenis te analyseren voor marketingdoeleinden. Dergelijke externe bedrijven verwerken en bewaren uw gegevens volgens instructies van MUD Jeans. De analyse wordt uitsluitend door MUD Jeans gebruikt. Tenzij anders vermeld in dit Privacybeleid, worden uw gegevens niet beschikbaar gesteld aan derden.

UW RECHTEN

U heeft het recht op elk gewenst moment uw gegevens zoals deze door MUD Jeans worden bewaard, in te zien. Als (een deel van) deze gegevens onjuist zijn, kunt u MUD Jeans verzoeken die gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Stuur uw verzoek aan: info@mudjeans.eu of per gewone post naar: MUD Jeans, Veluwezoom 32, 1327 AH te Almere, Nederland. Als u geen marketinginformatie over MUD Jeans, de organisatie of de producten van MUD Jeans wilt ontvangen, kunt u een e-mailbericht sturen naar: info@mudjeans.eu.

COOKIES

Cookies zijn kleine stukjes data die tijdens een bezoek aan een website door die website worden opgeslagen in uw webbrowser op uw computer, mobiele telefoon of andere handheld. Cookies worden gebruikt voor het opslaan van uw wachtwoord en gebruikersnaam, voorkeuren of startpagina’s, de status van uw bestelling op een website, persoonlijke instellingen of websitetracking (bijv. gerichte marketing). De informatie die in een cookie wordt opgeslagen, kan later worden ingelezen om bijvoorbeeld een pagina af te stemmen op uw voorkeuren of automatisch in te loggen. Persoonlijke informatie kan alleen in een cookie worden opgeslagen als u die informatie zelf heeft opgegeven op de website die de cookie op uw computer heeft gezet.

BEVEILIGING VAN PERSOONSGEGEVENS

MUD Jeans garandeert dat persoonlijke gegevens adequaat worden beschermd. Daarom wil MUD Jeans ervoor zorgen dat gegevens veilig tussen uw computer en onze server worden overgedragen. MUD Jeans heeft geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of illegale verwerking.

MUD JEANS EN ANDERE WEBSITES

Er kunnen koppelingen naar andere websites staan op de website van MUD Jeans. MUD Jeans kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele verwerking van uw gegevens door deze partijen. Wij raden u aan voor meer informatie het privacybeleid (indien van toepassing) op de desbetreffende website te raadplegen.

REPACK

MUD Jeans verstrekt aan Plan B From Outer Space Ltd. gegevens die nodig zijn voor het verwerken en factureren van de order. Klantgegevens worden opgenomen in het Repack klantenregister. De gegevens in dit klantregister worden gebruikt voor het verwerken en opvolgen van de order, het leveren van een voucher en het verzorgen en onderhouden van de klantrelatie.

WIJZIGING

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd naar aanleiding van aanpassingen en/of veranderingen op de website. Wij raden u daarom aan het Privacybeleid regelmatig opnieuw te raadplegen.

CONTACT

Als u vragen heeft over het MUD Jeans Privacybeleid, kunt u contact opnemen met MUD Jeans via info@mudjeans.eu of per normale post:

MUD Jeans International BV
Veluwezoom 32
1327 AH Almere
The Netherlands